โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์ พร้อมดูแลให้บริการรอบด้านกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก
โดยทีมสัตวแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความรักความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
เชิญศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์และติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการ
หรือสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานในการดูแลสัตว์เลี้ยงได้ที่เบอร์โทรศัพท์

โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์ 02-393-7560