คลินิกโรคกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์มีสัตวแพทย์เฉพาะโรคกระดูกและข้อ
สำหรับดูแล ตรวจรักษาให้คำแนะนำแก่ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยง พร้อม
ทั้งผ่าตัดรักษาโดยอาจารย์สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษา
เอ็กซ์เรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์อาการ
บาดเจ็บได้อย่างละเอียด
วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 -12.00 น.
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่ 02-393-7560