คลินิกโรคหัวใจ

โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์พร้อมให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจ
ทุกชนิด ตั้งแต่การฟังเสียงหัวใจที่เกิดความผิดปกติไปจนถึง
โรคหัวใจที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ สัตวแพทย์จะ
ทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือตรวจโรคหัวใจที่ทันสมัย และ
พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อให้คำปรึกษาหรือแนะนำแนวทางการตรวจ
รักษาที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยงแต่ละท่าน
วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 20.00 น.
กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า (ผศ. น.สพ. พินิจ ภู่สุนทรธรรม)