คลินิกต่อมไร้ท่อ โรคเบาหวาน

รักษาและให้คำปรึกษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆ รวมถึง
โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ โดยสัตวแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาสำหรับ
คลินิกเฉพาะทางเป็นอาจารย์สัตวแพทย์ที่มีความชำนาญและ
ประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี
วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 20.00 น.
กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า (ผศ. น.สพ. พินิจ ภู่สุนทรธรรม)