บริการรับส่งนอกสถานที่

โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์มีรถพร้อมให้บริการเพื่อความ
สะดวกสบายกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่สะดวกเดินทางมายัง
โรงพยาบาลด้วยตนเอง กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อจัดเวลา
รับส่งสัตว์เลี้ยงที่คุณเจ้าของสะดวก