บริการอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง

ที่โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์เรามีบริการอาบน้ำตัดขนโดยบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงสะอาดทุกซอกมุม ตัดเล็บด้วยความ
ระมัดระวัง ตัดขนได้ทรงสวยดั่งใจ นอกจากนี้ยังมีบริการรับฝากเลี้ยง
สุนัขและแมวที่โรงพยาบาลสัตว์